Projektový manažer

Lokalita Bratislava
Nástup dohodou
Typ Plný úväzok
Mzda Od 2100,- Podľa Skúsenosti Kandidáta

Zaujíma vás projektové riadenie? Vyhľadávate nové výzvy? Máte radi zmeny? Máte otvorenú myseľ?

 • Projektový manažér v rámci pridelených projektov zabezpečuje spolu s projektovým tímom doručenie projektových benefitov v čase a kvalite za stanovený rozpočet. Je leader, prirodzená autorita akceptovaná stakeholdermi a projektovým tímom. Dokáže spájať rôzne skupiny interných aj externých stakeholderov tak, aby s projektovým tímom doručil očakávané výstupy a benefity.

Náplň práce

 • Využíva klasické aj agilné techniky riadenia v závislosti od typu projektu.
 • Podieľa sa na plánovaní a príprave projektu vrátane:
 • časového plánu projektu, plánu zdrojov, logistického zabezpečenia,
 • komunikačného plánu,
 • rozpočtu projektu,
 • plánu riadenia rizík,
 • organizačnej štruktúry projektu, projektových rolí a návrhu zloženia projektového tímu,
 • spolupracuje pri výbere a nasadení externého dodávateľa/riešenia.
 • Participuje na riadení projektu vrátane:
 • zadávania, riadenia a kontroly práce projektového tímu,
 • zabezpečovania internej komunikácie v rámci banky a komunikácie s tretími stranami,
 • riadenia medzi projektových závislosti v spolupráci s relevantnými projektovými a líniovými manažérmi,
 • sledovania stavu projektu, projektových rizík a vzniknutých problémov a návrhu opatrení na ich elimináciu,
 • zvolávania a riadenia stretnutí projektového tímu,
 • zvolávania a organizácie zasadnutia Riadiaceho výboru projektu,
 • prípravy a predkladania pravidelných správ o stave projektu.
 • Zabezpečuje vytváranie a udržiavanie aktuálnej a úplnej dokumentácie projektu (podľa štandardov), ako aj jej archiváciu po ukončení projektu.

Požiadavky zamestnania

 • minimálna 3 ročná prax v projektovom manažmente a v riadení tímu resp. riadení/koordinácii cross-útvarových aktivít v banke
 • znalosť PMI/Prince 2 je výhodou
 • skúsenosti s prácou v tíme (riadenie tímu je výhodou)
 • znalosť AGILE prístupov v riadení projektov (SAFe, SCRUM, Kanban)
 • skúsenosti s vývojom alebo implementáciou informačných systémov sú vítané
 • aktívna znalosť angličtiny
 • zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť
 • cieľavedomosť, vytrvalosť, proaktivita, kreativita
 • silné analytické a logické schopnosti
 • efektívne riadenie priorít a času
 • schopnosť samostatne riešiť slabo definované úlohy a problémy, štruktúrovaný prístup k úlohám
 • zvládanie stresu a stresových situácií
 • orientácia na výsledky a cieľ
 • veľmi dobré komunikačné schopnosti a interpersonálne vzťahy

O klientovi

Bankový sektor

Matej Kováč
Matej Kováč
Životopis
Poslať životopis

Pošlite životopis

a oslovte ním {{ filteredCompanies.length }} recruitera recruiterov naraz recruiterov naraz

Reagovať na ponuku

Váš životopis bol úspešne odoslaný.

Preposlať ponuku

Nechajte si preposlať pracovnú ponuku na ľubovolnú e-mailovú adresu.

Ponuka bola odoslaná