Head of Logistics

Lokalita Košice
Nástup dohodou
Typ Plný úväzok,Samostatne zárobková činnosť
Mzda + 4000 E

Logistický manažér riadi nepriamo približne 160 full time, väčšinou blue collar pozícií a približne 200 brigádnických pozícií.

Priamo riadi manažérov 2 zmien v expedičnom centre na Rastislavovej 93. Ich zodpovednosťou je riadiť tímy ľudí, ktorí vykonávajú hlavne “picking” - zbierajú SKUs po sklade. Väčšinou z paletového množstva kolektujú spotrebiteľské objednávky s približne 4 SKU. Denne sa takto spracuje vyše 5000 balíkov s 20 000 SKUs. 

Priamo riadi aj manažéra pre inbound logistiku, ktorý zabezpečuje dokladanie tovaru v paletových množstvách medzi výrobou (1600m2), skladom, kde máme položky na viac ako 30 dní (3000m2), a zaskladňovanie do pickovacích zón (2X2000m2) zo zón s bufferom (2X1500m2). 

Štvrtým stredným manažérom, ktorý mu reportuje, by mal byť v budúcnosti head of operational excellence. To je tím, ktorý teraz len vzniká a v súčasnosti má len 3 členov: Logistics engineer, Supply chain controller a WMS SW product owner. V budúcnosti by sme chceli tento tím rozšíriť a obsadiť pozíciu šéfa tohto tímu. Tento tím je zodpovedný za kvalitu procesov v logistike a jeho členovia sú hlavnými partnermi pre interné vývojové tímy, ktoré vyvíjajú kaizen vlastné softwarové riešenia, ktoré riadia logistiku.   
 
Logistický manažér reportuje a je v dennom kontakte s COO - prevádzkovým riaditeľom. Na mesačnej báze prechádza s CEO strategické rozvojové projekty a plnenie plánu doručovania 3 hlavných KPIs.

Náplň práce

 • zabezpečovanie, aby logistika dosahovala plán 3 hlavných KPIs:
  1. celkové náklady na odoslanie jedného balíka;
  2. priemerný čas doručenia;
  3. miera chybovosti; 
 • na dennej báze sledovanie BI s desiatkami ďalších KPIs, s ich pomocou predchádzať problémom, dávať rýchly a priamy feedback strednému manažmentu skladu, eskalovať riešenia operatívnych problémov; 
 • zodpovednosť za doručovanie rozvojových projektov (OKRs) - väčšie rozvojové projekty na kvartáli alebo roky, väčšinou smerujúce k zefektívneniu a zväčšovaniu kapacít;
 • mať “big picture” nad celou logistikou, procesmi v nej, musí dokázať viesť relevantnú diskusiu so stakeholdermi v logistike, ale aj inými oddeleniami a zastrešovať komplexný prístup;
 • zbierať feedback od celého logistického tímu, napomáhať rýchlemu a efektívnemu doručovaniu riešení;
 • motivácia, riadenie a rozvoj tímov, hiring a firing;
 • starať sa o neustále zlepšovanie procesov, vývoj reportovať managementu. 


 • vysoká dynamika a organizácia zameraná na dosahovanie ambicióznych cieľov nie je vhodné prostredie pre niekoho, kto hľadá statickejšiu prácu;
 • nutnosť doručovať výsledky, nie sme rodina, ale tím, neefektívny kolegovia musia preč;
 • rýchly pracovný ekosystém, veľa zmien a inovácii v krátkom čase, málo byrokracie;
 • rýchlo sa zvyšujú požiadavky na logistiku, odoslané balíky rastú medziročne o 50%, čo vytvára veľký tlak na automatizáciu, aby sme nevytvárali náklady z rozsahu;
 • nová pozícia – môže vyvolať otázniky v definícii rozsahu právomocí, mala by prebrať veľa zodpovedností vedúceho skladu a pridali by sa úplne nové; 

Požiadavky zamestnania

 • človeka, ktorý má “hands on” prístup, dokáže odbehnúť do skladu a skúsiť si pár hodín pickovat, aby kvalitne pochopil a navnímal proces;
 • skúsenosť so zlepšovaním procesov v logistike na pozícii s veľkou autonómiou, schopnosť dizajnovať a optimalizovať supply chain process;
 • skúsenosť s prácou s pokročilými vizualizačnými vrstvami BI, rýchle vyhodnotenie iterácií a robenie rozhodnutí na základe dát;
 • skúsenosť s automatizáciou procesov pomocou interných vývojových tímov, základné znalosti procesov v agilnom softvérovom vývoji;
 • minimálne 5-ročné skúsenosti na podobnej pozícii, skúsenosť s manažovaním 100+ ľudí nepriamo v logistike;
 • skúsenosti s prácou s aspoň základnými finančnými ukazovateľmi, PaL, contribution margin, súvaha, KPIs, schopnosť chápať, ktorá činnosť má aký vplyv na náklady firmy v dlhodobom horizonte;
 • projekt manažment schopnosti;
 • jasná komunikácia a intelektuálny leadership skladu;
 • veľkou výhodou sú eCommerce skúsenosti.

Výhody

 • mladá firemná kultúra a vysoká miera angažovanosti tímu, priateľské prostredie, priamy feedback;
 • tvoje skvelé nápady budú hneď realizované bez zložitých schvaľovacích procesov - startup mindset;
 • spoločnosť pôsobí v “sexy” odvetví online fitness s očakávaním stabilného budúceho rastu;
 • nebudeš viazaný korporátnymi procesmi, tvoja práca bude inovatívna; 
 • ponúkame spravodlivú odmenu, ak budeme vidieť impact, jej okamžité navýšenie a možnosť profesionálneho rastu a vzdelávania;
 • skvelú partiu ľudí okolo.
Matej Kováč
Matej Kováč
Životopis
Poslať životopis

Pošlite životopis

a oslovte ním {{ filteredCompanies.length }} recruitera recruiterov naraz recruiterov naraz

Reagovať na ponuku

Váš životopis bol úspešne odoslaný.

Preposlať ponuku

Nechajte si preposlať pracovnú ponuku na ľubovolnú e-mailovú adresu.

Ponuka bola odoslaná