Manažér prevádzky

Lokalita Bratislava
Nástup dohodou
Typ Plný úväzok
Mzda Od 2.400€ Brutto Fix Mesačne + Ročná Odmena Podľa Hospodárskych Výsledkov Spoločnosti.

Pre nášho klienta, poprednú slovenskú energetickú skupoinu, hľadáme skúseného manažéra prevádzky, ktorý bude zodpovedať za plynulý a bezpečný chod v jej menšej spoločmosti (cca 10 zamestnancov).

Náplň práce

 • Komplexné riadenie zverenej prevádzky a zodpovednosť za dosahovanie jej výsledkov.

  Prevádzkové zodpovednosti:
  - Zodpovednosť za bezpečný a plynulý chod prevádzky.
  - Príprava podkladov, v prípade zabezpečovanie výber dodávateľov na investičné akcie, opravy, dodávky náhradných dielov a komodít.
  - Zastupovanie spoločnosti pri komunikácii s externých prostredím, nadväzovanie a udržiavanie vzťahov s kľúčovými zákazníkmi, s predstaviteľmi mesta a úradov.
  - Zabezpečovanie plnenia úloh vyplývajúcich zo zákona o tepelnej energetike, zákona o energetike a súvisiacich zákonov a predpisov.
  - Predkladanie návrhov na zvyšovanie efektívnosti a optimalizácie výrobných procesov a iných procesov.
  - Podieľanie sa na spracovaní koncepcie BOZP, požiarnej ochrany a jej vyhodnotení, vykonávanie dohľadu nad jej dodržiavaním.

  Zodpovednosť za ekonomiku:
  - Pravidelné vyhodnocovanie plnenia cieľov, včasné reagovanie v prípade ich neplnenia.
  - Plánovanie, riadenie a kontrolovanie všetkých ekonomicko - technických aktivít v rámci zverenej prevádzky.
  - Zabezpečovanie kalkulácie cien tepelnej energie pre všetky zdroje tepla a odber tepelnej energie a vyhodnotenie ceny tepelnej energie podľa skutočných oprávnených nákladov na výrobu a dodávku.

  Riadenie tímu:
  - Riadenie, koordinovanie, motivovanie a hodnotenie a rozvoj podriadených zamestnancov, zodpovednosť za ich výsledky.
  - Poskytovanie adekvátnych zdrojov na výkon pracovných činností zamestnancov, dohľad nad ich efektívnym využívaním.

  Iné:
  - Vyžadovanie očakávaného správania a výkonu, byť príkladom v postojoch a hodnotách.
  - Zabezpečovanie včasného a kvalitného reportingu pre top manažment.
  - Sledovanie trhu, zmeny cien a legislatívy a implementácia poznatkov v rámci spoločnosti.
  - Implementovanie princípov risk policy v rámci spoločnosti.
  - Plnenie ďalších úloh a prác podľa pokynov nadriadeného.
  - Dodržiavanie smerníc skupiny GGE a zamestnávateľa.

Požiadavky zamestnania

 • Vysokoškolské vzdelanie v oblasti elektroenergetika, tepelná energetika.
  - Prax minimálne 3 roky praxe na podobnej pozícii v oblasti energetika, elektroenergetika, tepelná energetika
  - Veľký dôraz na tímovú prácu.
  - Vedenie tímu zamestnancov, minimálne 3 roky.
  - Znalosť a prehľad finančných ukazovateľov.
  - Proaktívny a iniciatívny prístup k práci.

Výhody

 • Medzinárodné a dynamické pracovné prostredie.
  - Služobné motorové vozidlo.
  - Iné benefity.

O klientovi

Našim klientom je spoločnosť pôsobiaca v oblasti energetiky

Silvia Stránska
Silvia Stránska
Životopis
Poslať životopis

Pošlite životopis

a oslovte ním {{ filteredCompanies.length }} recruitera recruiterov naraz recruiterov naraz

Reagovať na ponuku

Váš životopis bol úspešne odoslaný.

Preposlať ponuku

Nechajte si preposlať pracovnú ponuku na ľubovolnú e-mailovú adresu.

Ponuka bola odoslaná